Odpowiedzialność zawodowa dziennikarzy

abstract-1239387_1280Zadaniem dziennikarza jest przedstawianie rzeczywistości w możliwie najbardziej obiektywny sposób. Dostarczanie odbiorcom informacji, dzięki którym samodzielnie będą mogli wypracować sobie zdanie na opisywany temat. Taki obowiązek mają przede wszystkim dziennikarze informacyjni. W przypadku publicystów jest nieco inaczej. Publikowane przez nich treści też powinny być wiarygodne, ale w ich pracy jest zdecydowanie więcej miejsca na własne opinie i przedstawianie osobistego stanowiska. Wszystko powinno być jednak wyważone. Rolą każdego szanującego się dziennikarza pozostaje bowiem rzetelnie informować odbiorców i poszerzać ich horyzonty. To swoista misja, o której wielu współczesnym przedstawicielom tego zawodu zdarza się jednak zbyt często zapominać. Dawniej dziennikarze byli postrzegani jako elita. Ludzie wykształceni i dążący do prawdy. Obecnie dalej spotyka się takich zaangażowanych w swoją pracę ludzi, ale niestety jest ich coraz mniej. Rośnie natomiast liczba dziennikarzy, którzy nawet nie kryją swoich politycznych poglądów. Uczestniczą coraz częściej w sporach różnych stron, zapominając iż ich pierwotna rola opierała się na bezstronnym  opisywaniu wydarzeń i uwzględnianiu różnych stanowisk. Zbieraniu i przekazywaniu informacji bez względu na swój osobisty do nich stosunek. To jednak chyba już tylko pieśń przeszłości.

Dodaj komentarz