Coraz więcej informacji

e184be23-ef5c-44b8-826f-b36229592c45Wszechobecność współczesnych mediów ma dwa zasadnicze następstwa. Przede wszystkim dzięki zróżnicowaniu środków komunikowania masowego niemal każdy zainteresowany odbiorca bez względu na miejsce swojego pobytu może mieć dostęp do informacji. Taka sytuacja jest uznawana za zjawisko pozytywne. Zwłaszcza że wiedza postrzegana jest w dwudziestym pierwszym wieku jako jedno z najcenniejszych dóbr. Jednak powszechny dostęp do informacji może prowadzić również do mniej pożytecznych zjawisk. Przekazów jest coraz więcej w różnych środkach komunikowania masowego. Człowiek styka się zatem z mnóstwem wiadomości każdego dnia. Niestety jego możliwości przyswajania wiedzy są dosyć ograniczone. A z pewnością nie dysponuje on wystarczającą ilością czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi napływającymi informacjami.

W rozważaniach poświęconych mediom masowym, procesom komunikowania czy życiu społecznym człowieka coraz częściej nakreślany jest problem nadmiaru informacji. Jednostka ma dostęp do wiedzy z różnych dziedzin, ale może jednocześnie odczuwać stres na skutek niemożności poznania wszystkich tych informacji. Wciąż pojawiają się nowe narzędzia komunikowania. Z zasady mają one ułatwiać życie, ale często generują tylko zbędny stres. Człowiek jest przeciążony nadmiarem informacji. A napięcie jest tym większe, im wyższe stawia się sobie samemu wymagania. Trudno nadążyć nad wydarzeniami ważnymi społecznie, tym co dzieje się w świecie polityki, nowinkami branżowymi czy najnowszymi odkryciami naukowców. Do tego dochodzą zmiany w zasadach organizacji pracy w różnych sektorach, jak również wydarzenia z życia znajomych i krewnych. Nie mówiąc już o wciąż modyfikowanych przepisach prawa, których nieznajomość nie jest traktowana jako wytłumaczenie.

Ilość informacji może przytłaczać, a medioznawcy, specjaliści z zakresu komunikowania i psychologowie coraz częściej podkreślają konieczność opanowywania umiejętności selekcjonowania wiadomości. Innym wyzwaniem pozostaje również kształtowanie zdolności wykorzystywania posiadanej wiedzy. Paradoksalnie jej nadmiar może ograniczać umiejętność racjonalnego rozumowania. Informacje powinny ułatwiać codzienne życie, a przede wszystkim przyczyniać się do bardziej racjonalnych wyborów. Niestety tak się często nie dzieje. W pogoni za byciem na bieżąco można nawet zatracić zdolność skutecznego, efektywnego funkcjonowania. Jest to tym groźniejsze, że problem nasila się z roku na rok. O konieczności szukania jego rozwiązań mówiono już cztery, pięć dekad temu. Wówczas zasób informacji był znacznie mniejszy, a już wtedy rozumiano, że ich ilość będzie dynamicznie wzrastać.

Wielkim wyzwaniem, przed jakim stoi współczesny świat, pozostaje zatem określenie sposobów selekcjonowania informacji na pożyteczne i te niepotrzebne. Wraz z tym procesem będzie zapewne postępowało zjawisko specjalizowania się w wybranych obszarach wiedzy. Odmiennym problemem pozostaje jednocześnie nauka weryfikacji posiadanych wiadomości. W obiegu krąży bowiem aż nadto informacji niepotwierdzonych czy nawet niezgodnych z prawdą.

Dodaj komentarz