media 

Prasa papierowa dla młodzieży

4bfd633794d060bd082d41207a0c98c5Wśród niektórych osób panuje przekonanie, że gazety skierowane do młodzieży często są nie wypełniają swej funkcji, ponieważ rzadko podejmują dyskusję z czytelnikami o nurtujących ich problemach. Takiej opinii nie można odnieść na pewno do wszystkich obecnych na rynku tytułów prasy młodzieżowej. Jednak te rzeczywiście poruszające problemy nastolatków bardzo często do nich po prostu nie trafiają.
Liczne badania przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży pokazały, że zdecydowana większość z nich sięga po gazety, regularnie je kupuje, a także prenumeruje niektóre tytuły. Popularne w grupie osób do 11 roku życia są tytuły nawiązujące tematyką do kanałów telewizyjnych skierowanych do tej grupy wiekowej. Młodzi ludzie, a zwłaszcza dziewczęta, bardzo chętnie zaglądają do pism ogólnomłodzieżowych. Pisma komputerowe to domena zainteresowania głównie chłopców, ze względu na ciągłą potrzebę zgłębiania wiadomości z dziedziny Internetu czy gier komputerowych. Młodzież chętnie czyta też pisma hobbystyczne, dotyczące zagadnień z zakresu sportu, motoryzacji czy muzyki. Zdecydowanie rzadziej zaś sięga po czasopisma popularnonaukowe czy służące pomocą w nauce języków obcych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się w tym gronie pisma katolickie skierowane do nastolatków. Często wynika to z panującego wśród tej grupy wiekowej przekonania, że przyznanie się do ich lektury będzie powodem drwin ze strony rówieśników. Kontakt z tym rodzajem prasy mają młodzi ludzie najczęściej za pośrednictwem rodziców lub dziadków kupujących określone tytuły.
Oprócz prasy skierowanej do młodzieży, bardzo często młodzi ludzie czytają też pisma adresowane do dorosłych. Wynika to częściowo ze stopniowej utraty zainteresowania tematyką poruszaną przez pisma młodzieżowe. Z czasem czytelnikom zaczyna przeszkadzać krzykliwa retoryka niektórych tytułów, a także rzucający się w oczy brak sensu niektórych artykułów. Rynek prasy adresowanej do nastolatków charakteryzuje się dużą zmiennością i jest zależny od mody aktualnie panującej wśród tej grupy odbiorców. Stąd też pewne tytuły pojawiają się tylko na jakiś czas, a potem znikają z rynku. Bibliotekarze z kolei mają problem z dostosowaniem wartościowych ofert do upodobań młodych ludzi. Osobnym problemem bibliotek szkolnych jest też brak odpowiednich środków finansowych.
Młodzież za najbardziej atrakcyjne uważa teksty oferujące rozrywkę, horoskopy, humor, wywiady z idolami, a także psychotesty i plotki. Niektórzy szukają również w gazetach recenzji wybranych filmów czy gier oraz zdjęć gwiazd i plakatów. Stąd też przeważająca część tytułów skierowanych do młodzieży odznacza się charakterem rozrywkowo- poradnikowym. Gazety te dostarczają głównie wiadomości o modzie, porad dotyczących dorastania oraz plotek odnośnie życia gwiazd. Ważne miejsce w nich zajmuje ilustracja, a także związana z tym tak zwana fotostory, opowieść obrazkowa bardzo lubiana przez młodzież. Część młodych czytelników nie pozostaje bierna i kontaktuje się w różnych celach z redakcją, prosząc np.: o zamieszczenie ogłoszenia, publikację tekstów czy też biorąc udział w ogłaszanych konkursach.

Related posts