Prasa internetowa dla młodzieży

Gazety skierowane do młodych ludzi skupiają się na prezentowaniu rozmaitych poglądów, aktualnych trendów czy modeli zachowań. Wywierają ty samym duży wpływ na kształtowanie się osobowości swoich czytelników. Zadaniem prasy jest też pomoc młodzieży w rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy o świecie czy w nauce. Najbardziej atrakcyjne dla wydają się być tutaj tytuły umiejące połączyć treść na odpowiednim poziomie z taką formą jej przedstawienia, by zwróciła uwagę młodego odbiorcy.
Cały czas zwiększa się liczba czasopism młodzieżowych publikowanych w internecie. Niektóre tytuły papierowe dysponują też swoimi wersjami elektronicznymi. Oferta internetowa jest atrakcyjna dla młodzieży, gdyż nie wiąże się z koniecznością wydawania pieniędzy na formę papierową. Często gazety drukowane ograniczają się do zamieszczenia na swoich stronach internetowych tylko opisu treści danego wydania. Taka skromniejsza e-wersja stanowi niewątpliwie formę reklamy całego czasopisma i zachęca młodego człowieka do sięgnięcia po tradycyjne wydanie. Zdarzają się też odwrotne sytuacje, gdy wydawnictwo zamieszcza w internecie treści niedostępne w wydaniu papierowym.
Wśród prasy adresowanej do gimnazjalistów i licealistów a oferującej swoje treści tylko i wyłącznie w internecie, dostępne są tytuły o zróżnicowanej tematyce. Część z nich publikowana jest z myślą o młodych ludziach szukających informacji z dziedziny muzyki, takich jak daty koncertów, teksty piosenek lub recenzje płyt. Dodatkowo wydawcy wzbogacają strony o wiadomości o subkulturach młodzieżowych, festiwalach muzycznych oraz zamieszczają bogate galerie zdjęć.
Na rynku e-wydań znaleźć można czasopisma skierowane do młodych ludzi zainteresowanych teatrem, dziennikarstwem, plastyką lub fotografią. Odrębne wydawnictwa internetowe poruszają zakres problemów, z jakimi borykają się wychowankowie placówek opiekuńczych, osoby uzależnione czy też młodzież z utrudnionym dostępem do zasobów kultury i sztuki. Autorami takich gazet są przeważnie nauczyciele lub animatorzy kultury, działający na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Popularne wśród nastolatków, a zwłaszcza maturzystów są takie e-wydania, które proponują tematykę dotyczącą szkoły, matury czy studiów, a dodatkowo oferują ciekawe reportaże, wywiady czy artykuły poradnikowe. Niektóre z takich tytułów stawiają sobie za cel wprowadzenie młodego czytelnika w świat kultury. Przedstawiają tym samym aktualne tendencje odnośnie filmu, literatury czy teatru.
Według badań wydawców prasy młodzi ludzie często szukają w wydaniach internetowych informacji z dziedzin takich jak muzyka, film, komputery, gry czy sport. Jednak na razie prasa internetowa nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowanie ze strony nastolatków. Wielu spośród nich zapytanych o określone tytuły, wskazywało raczej na portale internetowe niż na czasopisma w wersji online. Wydawnictwa planują rozszerzyć zakres współdziałania redakcji tytułów papierowych i internetowych, by stać się bardziej atrakcyjnymi dla młodzieży. Chcą też spraw by niedługo wśród młodzieży stało się popularne korzystanie z kiosków, oferujących darmowe e-gazety.

Related posts