media 

Prasa papierowa a internetowa

1511335-prasa-657-323Wkroczenie komputerów i Internetu w codzienność współczesnych ludzi niesie ze sobą wiele praktycznych konsekwencji. W związku z postępującą cyfryzacją życia codziennego współczesnych ludzi, przewiduje się rychły koniec tradycyjnych mediów informacyjnych. Przewidywania tego rodzaju dotyczą zwłaszcza prasy: wydaje się bowiem, że pomysł drukowania ogromnych nakładów czasopism staje się coraz bardziej bezcelowy, skoro większość ludzi szuka potrzebnych im informacji w sieci internetowej.

Prasa papierowa – zachcianka w stylu vintage?

Chociaż właściwy rozwój prasy jako masowego środka przekazu rozwinął się wkrótce po wynalezieniu druku przez Jana Gutenberga i po zaadoptowaniu kolejnych wynalazków technicznych do potrzeb drukowania informacyjnych ulotek i czasopism, ludzkość dążyła do uwieczniania istotnych informacji już od zarania dziejów. Pionierami zapisywania papieru byli Chińczycy, którzy zresztą odkryli ten przełomowy dla ludzkości wynalazek. Jak ustalili historycy, wykorzystywanie papieru do zachowywania wiadomości mogło odbywać się w starożytnych Chinach nawet na dwieście lat przed początkiem naszej ery. Upływ czasu przynosi jednak kolejne epokowe, technologiczne odkrycia i właśnie wskutek postępu stoimy obecnie wobec sytuacji, w której kwestionuje się zasadność dalszego korzystania z pośrednictwa prasy papierowej. Do czasu pojawienia się komputerów i cyfrowego przesyłania informacji oraz tworzenia witryn o charakterze informacyjnym, czyli do schyłku XX wieku, prasa papierowa miała się bardzo dobrze. Przeszła także ogromną ewolucję od końca XVI wieku, kiedy to powstały pierwsze drukowane roczniki, zawierające spisy zaistniałych wydarzeń.

Co przemawia za cyfrową rewolucją?

Powody, dla których prasa internetowa może wyprzeć swoją bardziej namacalną poprzedniczkę, wynikają nie tylko z tego, że dzięki wszechobecnej technologii zmienił się codzienny sposób i styl życia. W obecnych czasach coraz intensywniej zwraca się uwagę na kondycję całej planety, Ziemia jest bowiem eksploatowana przez ludzką cywilizację od bardzo długiego czasu, zaś obecnie dysponuje sie wiedzą, jak można ochronić kurczące się w zastraszającym tempie zasoby naturalne. Ekologia zwraca uwagę opinii publicznej na to, że produkowanie dużych ilości papieru przyczynia się do wycinania lasów, pokrywających połacie Ziemi. Ekologowie przypominają, że obecność drzew warunkuje jakość powietrza, jakim oddycha człowiek. To drzewa dbają o równowagę klimatyczną, zamieniając dwutlenek węgla w tlen, który jest niezbędny do oddychania, a więc i życia, wszystkim istotom żywym – w tym także ludziom.

Wobec wszystkich tych argumentów, lęk o przyszłość prasy papierowej wydaje się jak najbardziej uzasadniony. Za zlikwidowaniem tego tradycyjnego sposobu szerzenia informacji przemawia rozsądek, względy ekologiczne i czysto praktyczne. Za utrzymaniem starego stanu rzeczy agituje chyba tylko sentyment do pierwotnego, tradycyjnego stanu rzeczy. Kolejnym pokoleniom, nienawykłym do funkcjonowania bez dostępu do Sieci, z pewnością łatwiej przyjdzie pożegnać papierową prasę.

Related posts