Prasa dla młodzieży

0cf0ff90-8b6a-4fca-acb8-dfa462662782_20091202050626_NastolatkaPrasa młodzieżowa to specyficzna odmiana czasopism dziennikarskich. To taki typ ciągłego wydawnictwa, które adresowane jest do młodego odbiorcy, mające zaspokoić jego głód informacji na temat otaczającego go świata, który to głód nie skupia się bynajmniej na najnowszych doniesieniach ze świata ekonomii czy polityki.

Jaka rozkładówka?

Świat nastolatka to dosyć skomplikowane uniwersum, choć dorośli mają skłonność do bagatelizowania problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie. Z tego względu prasa młodzieżowa może być odbierana przez nich jako zbiór mało wartościowych artykułów, które nie zawierają cennej, merytorycznej wiedzy. Jak zauważają psychologowie, człowiek przechodzący ze stadium dzieciństwa do dorosłości, jest niezwykle skomplikowaną postacią, która przede wszystkim poszukuje swojej własnej tożsamości. Odkrywa nowe doświadczenia, z jakich składa się świat, odnajduje pytania, na które usiłuje znaleźć odpowiedź. W prasie młodzieżowej zawsze można znaleźć kącik psychologiczny oraz rubryki nakłaniające do dzielenia się problemami, czytelnikom oferuje się merytoryczne wsparcie specjalistów bądź osób, które doświadczyły podobnych rozterek. Właśnie ze względu na to, ze młodzież odbiera świat przede wszystkim emocjonalnie oraz posiada potrzebę prezentowania swojego ja poprzez utożsamienie się z pewnymi stylami modowymi czy muzycznymi, rozkładówka pism młodzieżowych jest zdominowana przez doniesienia ze świata muzycznych idoli, modowych trendów czy plotek na temat showbiznesowych gwiazdek.

Kolporter prasy czy tablet?

Jeszcze w ostatniej dekadzie XX wieku papierowa prasa młodzieżowa przeżywała swój rozkwit. Egzemplarze kolejnych periodyków zajmowały przestrzeń większości pokoi należących do nastolatków, a drukowane w ramach tych czasopism plakaty pokrywały ściany tych wnętrz. Obecnie pomysł, by kolekcjonować i składować setki numerów gazet wydaje się być może dziwnym sentymentem i zachcianką, a ważniejsze niż zdobienie ścian wydaje się chyba aranżowanie tła na pulpicie komputera. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zaś jedynie zmiana w mentalności, jaką zawdzięczamy komputeryzacji codzienności. Młody człowiek, poszukujący jakichkolwiek informacji, szybciej włączy komputer lub tablet, niż uda się do najbliższego kiosku z prasą. Artykuły publikowane online można poza tym dowolnie przeglądać, szukając bezpośrednio tematu, jaki w danej chwili wydaje się palący. Internet i obecne w nim witryny dają także możliwość dyskutowania o danych tekstach, co odbywa się szybciej, niż niegdyś za pośrednictwem poczty, dostarczanej do redakcji.

Prasa młodzieżowa z całą pewnością nie jest zagrożona, ponieważ muszą istnieć media, których celem jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb młodego odbiorcy. Pod znakiem zapytania mogą stać jedynie sposoby publikowania skierowanych do młodych ludzi artykułów. W czasach, gdy dąży się do zastępowania książek e-bookami, także zasadność wydawania czasopism może zostać poddana w wątpliwość. Jednak być może także w przyszłości znajdą się i tacy, dla których stos kolorowych czasopism będzie się jawić jako niebywała atrakcja.