media 

Media dla dzieci

dziciDzieci i młodzież to bardzo ważna grupa odbiorców prasy, portali internetowych, programów telewizyjnych i radiowych. Dlatego też warto skierować wobec tej grupy interesującą ofertę. Najmłodsi odbiorcy mediów maja z reguły trochę więcej czasu na korzystanie z nich, aniżeli dorośli. Za pomocą czasopism, stron internetowych, programów telewizyjnych i radiowych młodzi ludzie bawią się, ale także uczą, rozwijają swoje zdolności i poszerzają wiedzę, poznają świat, czasami również nawiązują interesujące znajomości. Media skierowane do dzieci i młodzieży powinny być zatem nastawione nie tylko na zysk, ale też na edukację, kształtowanie postawy wobec życia i innych ludzi, rozwijania charakteru, zainteresowań, zdolności.
Media tworzą programy i audycje czy artykuły nawet dla bardzo małych dzieciaków. Przedszkolaki, a wnet młodsze jeszcze dzieci oglądają sporo bajek oraz programów edukacyjnych, pod kontrolą rodziców korzystają z czasopism dla najmłodszych, zawartych w nich gier, zabaw, kolorowanek. Rzadziej do tak młodych odbiorców kieruje się audycje radiowe, a szkoda. Radio bowiem to znakomite medium, dzięki któremu maluchy mogą się nauczyć nowych piosenek czy wierszyków, a także zapoznać z utworami literackimi w postaci słuchowisk. Oczywiście jednak muszą to być słuchowiska krótkie i pełne żywiołowych dźwięków, gdyż tylko takie przyciągną uwagę młodego odbiorcy.
Dzieciaki w wieku szkolnym za pomocą czasopism, telewizji, radia i innych mediów poznają nie tylko ogólnie świat wokół siebie, ale też zagłębiają się w bardziej konkretne, interesujące dla siebie tematy. Jedne dzieciaki poszukują informacji na przykład o dinozaurach, inne o samolotach, jeszcze inne o ulubionych piosenkarzach czy pisarzach. Dzieci chętnie oglądają programy popularnonaukowe, o ile są zrealizowane ciekawie, prowadzone z werwą oraz dostosowane poziomem do młodego odbiorcy. Rzecz jasna, poziom odbiorców w wieku szkolnym bardzo szybko się zmienia. Dlatego też inaczej będzie wyglądać program czy też artykuł prasowy skierowany do siedmio- czy dziewięciolatka, a inaczej taki, którego docelowym odbiorcą jest dziecko jedenasto- czy trzynastoletnie. W przypadku starszych nastolatków programy realizuje się w zasadzie tak samo, jak w przypadku widzów dorosłych. To samo dotyczy artykułów zamieszczanych w sieci internetowej czy czasopismach.
Aczkolwiek media skierowane do dzieciaków powinny być edukacyjne, uczyć i wychowywać, z pewnością nie mogą być przepełnione nachalna dydaktyką czy moralizowaniem. Dzieci niechętnie słuchają nakazów i zakazów. Znacznie lepiej odbiorą dobre rady. Warto też w programach czy artykułach skierowanych do młodego odbiorcy wykazywać się zrozumieniem dla niego, dla jego problemów. Nie jest też wskazane stawanie zawsze po stronie dorosłych. Dobrze jest zauważyć, że nie zawsze mają oni rację. Taka postawa ze strony twórców programów czy audycji dla młodzieży na pewno zyska jej uznanie.

Dobrze też pamiętać o urozmaicaniu programów dla młodzieży, o mieszaniu w nich różnych stylów i konwencji, o przeplataniu wywiadu reportażem czy zdjęciami archiwalnymi.

Related posts